Články
Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100

Termíny školení na rok 2020

Jako každý rok, i letos pro Vás připravujeme již ověřenou sadu školení pro OH obcí. Jedná se o 4 školení, která jsou pro úředníky státní správy, akreditována Ministerstvem vnitra. Často však tato školení navštěvují také pracovníci obcí nebo jiných subjektů, odpovědní za OH. Tento blok školení proběhne během jara a následně se bude opakovat na podzim tak, aby si každý našel vhodný termín. První školení se koná již 27. února a jedná se o POH obcí, jejich vyhodnocení a celkové strategické řízení rozvoje OH obce.
Vedle akreditovaných školení chystáme již tradiční semináře. V březnu Aktuální otázky řízení kompostáren a v říjnu pak Aktuální otázky řízení skládek.

Podrobný seznam školení, jejich termínů a přihlášek na nejbližší z nich naleznete v záložce semináře nebo ZDE.

Benchmarking OH obcí – skládkování BRKO

V sekci „Pro obce“ je zveřejněn poslední článek ze seriálu Benchmarking OH obcí. Týká se skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO). Z grafů benchmarku je možné zjistit, jak na tom s plněním cíle pro snížení skládkování BRKO (max. 52 kg/obyv.) byly obce ČR  již v r. 2015 a můžete si srovnat Vaši úroveň plnění tohoto cíle s uvedeným benchmarkem. Celý článek je ZDE.

Koláčková (18. 11. 2019)

Benchmarking OH obcí – využití komunálních odpadů

Přinášíme Vám další článek z řady benchmarkingu OH obcí, který se zaměřuje na úroveň materiálového využití komunálních odpadů. V návrhu novely zákona o odpadech se uvažuje o tzv. „třídící slevě“, která obcím umožní snížit výši skládkovacího poplatku. Pro získání této slevy budou muset obce dosáhnout určité úrovně vytřídění komunálních odpadů pro materiálového využití. V tuto chvíli není známo, jakým způsobem se přesně bude úroveň využití stanovovat, avšak určitým vodítkem může být právě míra materiálového využití. Celý článek naleznete zde.

Koláčková (21. 10. 2019)

Je libo elektromobil s dotací?

V rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Ekomobilita“ je možné pořídit vozidla s alternativním pohonem s dotací až 40 %. Více ZDE.

Nejbližší možnosti čerpání dotací z OPŽP

Příjem žádostí v nejbližší výzvě pro odpady bude spuštěn 2. 9. 2019. Tato výzva bude mimo jiné určena pro výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů:

  • systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů včetně bioodpadů,
  • sběrné dvory a sklady KO,
  • zařízení pro separaci KO a materiálové využití odpadů (nejsou podporovány kompostárny),
  • nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury.

Pro realizaci projektů v odpadovém hospodářství (OH) s finanční podporou z OPŽP nabízíme komplexní služby od studie proveditelnosti přes zpracování žádosti o dotaci, výběrové řízení na dodavatele až po administraci dotace a technicko-provozní dokumentaci pro provoz zařízení.

Pro pořízení domácích kompostérů, Re-Use center a dalších projektů pro předcházení vzniku odpadů se připravuje výzva na jaro 2020.

Koláčková (2. 7. 2019)

Závěry a doporučení ze semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2019

Dne 14. března 2019 se konal již 6. ročník odborného semináře Aktuální otázky řízení kompostáren. Letošní ročník byl zaměření na kompostování kalů z ČOV. Přinášíme Vám důležité body, které na semináři zazněly. Více ZDE.

 

Rozbory odpadů

Na našich stránkách je zprovozněna nová sekce „Pro obce“ s podsekcí „Rozbory SKO“. Najdete tam jednoduchý návod, jak provádět rozbory směsných komunálních odpadů ve Vaší obci. Do budoucna předpokládáme postupné rozšiřování o další typy a návody pro obecní odpadové hospodářství. Těšit se můžete např. na přehled technických a ekonomických ukazatelů stavu OH obcí, který bude sloužit jako benchmarking právě Vám.

Celý návod ZDE.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.