Články
  • Žádné rubriky
Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100

Školení Efektivní řízení příjmů v OH obce

Do naší rodiny akreditovaných školení jsme přidali posledního člena. Dne 6. prosince 2018 se můžete těšit na školení Efektivní řízení příjmů v odpadovém hospodářství obce s akreditací podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Školení se bude konat v Praze.

V řadě obcí je řízení příjmu v odpadovém hospodářství („OH“) obce neprávem opomíjeno a důraz je kladen jen na řízení nákladů. Přitom příjmy z odpadového hospodářství tvoří nezanedbatelnou položku rozpočtu každé obce. Často lze i jednoduchými kroky dosáhnout zvýšení příjmů nebo při stejných příjmech lepších výsledků OH obce.

Na školení se zaměříme na způsoby zpoplatnění odpadů u občanů a na míru jejich motivačního působení na obyvatele. Dále se dozvíte, jaké další provozní příjmy lze do OH obce získat a jak tyto možnosti co nejlépe využít. V posledním bloku se zaměříme na zapojení živnostníků do OH obce a na to, jakým způsobem a na základě jakých ukazatelů nastavit jejich platby. Věříme, že školení pomůže každému, kdo potřebuje příjmy OH ve své obcí nastavit tak, aby jich bylo možno co nejlépe využít pro řízení rozvoje OH.

Pozvánka s programem a přihláškou na seminář ZDE.

Andrea Koláčková

(8. 11. 2018)

Seminář Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2018

Po úspěšném loňském ročníku Vám i letos společnost Ing. Pavel Novák s.r.o. přináší seminář Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO. Seminář se bude konat 29. listopadu 2018 v Praze. Tentokrát bude zaměřen více na praktické otázky úpravy SKO a odbytu tuhého alternativního paliva (TAP) z SKO k energetickému využití.

Budoucí nakládání s SKO může značně ovlivnit vývoj legislativního prostředí.  V první řadě se jedná o balíček oběhového hospodářství EU, který má být vbrzku implementován do českého prostředí. Cíle balíčku oběhového hospodářství EU a konkrétní legislativní nástroje jeho implementace budou mít vliv mimo jiné na množství a skladbu SKO a jeho následnou využitelnost. Těmito otázkami se bude zabývat úvodní část semináře. Na loňském semináři jsme dospěli k závěru, že aby MBÚ mohly být relevantní pro odklon SKO od skládek a jeho využití, je nutno většinu jejich produkce energeticky využít. Návaznosti úpravy SKO a energetického využití TAP budou diskutovány rovněž v dopolední části semináře. MBÚ jsou širokou rodinou technologií, založených na různých postupech úpravy SKO. Ověřené technologie, tvořící moduly linek MBÚ, budou předmětem druhé části semináře po polední pauze. Na závěr semináře projdeme aktuální perspektivy energetického využití TAP z SKO v ČR.

Pozvánka s programem a přihláškou na seminář ZDE.

Andrea Koláčková

(15. 10. 2018)

Rozbory odpadů

Na našich stránkách je zprovozněna nová sekce „Rozbory SKO“. Najdete zde jednoduchý návod, jak provádět rozbory směsných komunálních odpadů ve Vaší obci. Do budoucna předpokládáme postupné rozšiřování o další typy a návody pro obecní odpadové hospodářství. Těšit se můžete např. na přehled technických a ekonomických ukazatelů stavu OH obcí, který bude sloužit jako benchmarking právě Vám.

Celý návod ZDE.

Závěry semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2018

Ve čtvrtek 15. března se uskutečnil pravidelně pořádaný seminář Aktuální otázky řízení kompostáren 2018. Akci pořádala společnost Ing. Pavel Novák s.r.o. ve spolupráci se sdružením CZ Biom. Seminář byl naplněn beze zbytku. Více zde…

Ing. Milan Dvořák, Ph.D.

(21.3.2018)

Akreditace odborných školení

Společnost Odpadová poradenská s.r.o. získala na začátku března akreditaci Ministerstva vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Akreditace se v tuto chvíli vztahuje na odborná školení „Efektivní zapojení obyvatel do OH obce“ (konání 6. září), „POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program“ (29. března a 7. září) a „Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu“ (12. dubna). Již nyní připravujeme akreditaci také pro ostatní odborná školení, jejichž úplný seznam naleznete na stránce Semináře.

Andrea Koláčková

(7. 3. 2018)

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.