Články
Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100

Benchmarking OH obcí – skládkování BRKO

V sekci „Pro obce“ je zveřejněn poslední článek ze seriálu Benchmarking OH obcí. Týká se skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO). Z grafů benchmarku je možné zjistit, jak na tom s plněním cíle pro snížení skládkování BRKO (max. 52 kg/obyv.) byly obce ČR  již v r. 2015 a můžete si srovnat Vaši úroveň plnění tohoto cíle s uvedeným benchmarkem. Celý článek je ZDE.

Koláčková (18. 11. 2019)

Mimořádný seminář pro podporu čerpání dotací z OPŽP

Dovolujeme si Vás pozvat na mimořádný konzultační seminář Administrace žádostí o dotaci z OPŽP v prostředí MS 2014+, který se bude konat 3. prosince 2019 v Praze. Tento seminář pro Vás připravujeme, protože v roce 2020 končí současné projektové období a není zatím zcela známo, jaké podmínky budou nastaveny v novém cyklu. Nyní je tedy pravděpodobně poslední možnost požádat o dotaci z OPŽP za stávajících známých podmínek. Aktuálně je otevřená výzva č. 126. V té je možné podávat projekty zaměřené na pořizování nádob a výstavbu zařízení pro nakládání s odpady až do 3. února 2020. Dále se na jaro 2020 chystá výzva zaměřená na předcházení vzniku odpadů. Více výzev zatím není vyhlášeno.

Pokud se chystáte podávat žádost o dotaci z OPŽP, ale nejste si jisti, že zvládnete sami její administraci, je náš seminář určen právě Vám. Ukážeme si, jak prostředí MS 2014+ vypadá a na názorném příkladu Vám předvedeme, jak se zakládá nový projekt a vyplňuje žádost, jak se administrují zadávací řízení a jednotlivé kroky vedoucí od realizace projektu až k závěrečnému vyhodnocení akce. Naši lektoři mají bohaté zkušenosti z několika desítek úspěšných žádostí. Na semináři bude prostor pro Vaše dotazy nebo osobní konzultaci.

Přihlášku na seminář naleznete zde.

Koláčková (30. 10. 2019)

Benchmarking OH obcí – využití komunálních odpadů

Přinášíme Vám další článek z řady benchmarkingu OH obcí, který se zaměřuje na úroveň materiálového využití komunálních odpadů. V návrhu novely zákona o odpadech se uvažuje o tzv. „třídící slevě“, která obcím umožní snížit výši skládkovacího poplatku. Pro získání této slevy budou muset obce dosáhnout určité úrovně vytřídění komunálních odpadů pro materiálového využití. V tuto chvíli není známo, jakým způsobem se přesně bude úroveň využití stanovovat, avšak určitým vodítkem může být právě míra materiálového využití. Celý článek naleznete zde.

Koláčková (21. 10. 2019)

Je libo elektromobil s dotací?

V rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Ekomobilita“ je možné pořídit vozidla s alternativním pohonem s dotací až 40 %. Více ZDE.

Nejbližší možnosti čerpání dotací z OPŽP

Příjem žádostí v nejbližší výzvě pro odpady bude spuštěn 2. 9. 2019. Tato výzva bude mimo jiné určena pro výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů:

  • systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů včetně bioodpadů,
  • sběrné dvory a sklady KO,
  • zařízení pro separaci KO a materiálové využití odpadů (nejsou podporovány kompostárny),
  • nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury.

Pro realizaci projektů v odpadovém hospodářství (OH) s finanční podporou z OPŽP nabízíme komplexní služby od studie proveditelnosti přes zpracování žádosti o dotaci, výběrové řízení na dodavatele až po administraci dotace a technicko-provozní dokumentaci pro provoz zařízení.

Pro pořízení domácích kompostérů, Re-Use center a dalších projektů pro předcházení vzniku odpadů se připravuje výzva na jaro 2020.

Koláčková (2. 7. 2019)

Závěry a doporučení ze semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2019

Dne 14. března 2019 se konal již 6. ročník odborného semináře Aktuální otázky řízení kompostáren. Letošní ročník byl zaměření na kompostování kalů z ČOV. Přinášíme Vám důležité body, které na semináři zazněly. Více ZDE.

 

Rozbory odpadů

Na našich stránkách je zprovozněna nová sekce „Pro obce“ s podsekcí „Rozbory SKO“. Najdete tam jednoduchý návod, jak provádět rozbory směsných komunálních odpadů ve Vaší obci. Do budoucna předpokládáme postupné rozšiřování o další typy a návody pro obecní odpadové hospodářství. Těšit se můžete např. na přehled technických a ekonomických ukazatelů stavu OH obcí, který bude sloužit jako benchmarking právě Vám.

Celý návod ZDE.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.