Články
  • Žádné rubriky
Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100

Seminář Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO 2018

Po úspěšném loňském ročníku Vám i letos společnost Ing. Pavel Novák s.r.o. přináší seminář Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO. Seminář se bude konat 29. listopadu 2018 v Praze. Tentokrát bude zaměřen více na praktické otázky úpravy SKO a odbytu tuhého alternativního paliva (TAP) z SKO k energetickému využití.

Budoucí nakládání s SKO může značně ovlivnit vývoj legislativního prostředí.  V první řadě se jedná o balíček oběhového hospodářství EU, který má být vbrzku implementován do českého prostředí. Cíle balíčku oběhového hospodářství EU a konkrétní legislativní nástroje jeho implementace budou mít vliv mimo jiné na množství a skladbu SKO a jeho následnou využitelnost. Těmito otázkami se bude zabývat úvodní část semináře. Na loňském semináři jsme dospěli k závěru, že aby MBÚ mohly být relevantní pro odklon SKO od skládek a jeho využití, je nutno většinu jejich produkce energeticky využít. Návaznosti úpravy SKO a energetického využití TAP budou diskutovány rovněž v dopolední části semináře. MBÚ jsou širokou rodinou technologií, založených na různých postupech úpravy SKO. Ověřené technologie, tvořící moduly linek MBÚ, budou předmětem druhé části semináře po polední pauze. Na závěr semináře projdeme aktuální perspektivy energetického využití TAP z SKO v ČR.

Pozvánka s programem a přihláškou na seminář ZDE.

Andrea Koláčková

(15. 10. 2018)

Seminář „Aktuální otázky řízení skládek 2018″

Letošní již 15. skládkařský seminář se uskuteční 25. října 2018 netradičně v Praze. Seminář bude monotematicky zaměřen na skládkový plyn. Jeho cílem je pomoci provozovatelům a pracovníkům státní správy zorientovat se v problematice vzniku, vývoje produkce a monitoringu skládkového plynu. To má vést k podpoře rozhodování pro správné řízení provozu skládky týkajícího se skládkového plynu na straně jedné, a k odhalení potenciálu úspory nákladů na bezúčelný monitoring skládkového plynu na straně druhé.

Vlastní praxe nám ukazuje, že monitoring plynu na skládkách je často nastaven v integrovaném povolení tak, že jeho realizace nepřináší informace účelné z pohledu ochrany životního prostředí nebo provozu skládek. Stává se tak, že se na jedné straně zbytečně měří věci, které nejsou potřeba, na druhé straně unikají pozornosti různé aspekty správného nakládání se skládkovým plynem, především ve vztahu k využití skládkového plynu. Pokud Vás tato problematika zajímá, avšak nebudete se moci semináře zúčastnit, rádi Vám nabídneme provozní audit nakládání se skládkovým plynem na Vaší skládce včetně návrhů opatření na možné zlepšení a případného snížení nákladů na monitoring. Přihlášku na seminář získáte ZDE .

Andrea Koláčková

(27. 9. 2018)

Rozbory odpadů

Na našich stránkách je zprovozněna nová sekce „Rozbory SKO“. Najdete zde jednoduchý návod, jak provádět rozbory směsných komunálních odpadů ve Vaší obci. Do budoucna předpokládáme postupné rozšiřování o další typy a návody pro obecní odpadové hospodářství. Těšit se můžete např. na přehled technických a ekonomických ukazatelů stavu OH obcí, který bude sloužit jako benchmarking právě Vám.

Celý návod ZDE.

Podzimní školení na Moravě

Dvě nejžádanější akreditovaná školení proběhnou v září v Novém Městě na Moravě. Prvním z nabízených školení je „Efektivní zapojení obyvatel do OH obce“, které se bude konat 6. září 2018. Toto školení je zaměřeno na podporu realizace POH obcí, avšak užitečné může být i pro menší obce, které chtějí aktivněji zapojit občany do činností obce za účelem zlepšení kvality odpadového hospodářství i snížení tlaku na náklady za odpady v budoucnosti. Druhé školení „POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program“ se bude konat 7. září 2018.  Školení je zaměřené na postup vyhodnocení POH a realizaci POH obce v praxi.

Školení jsou realizována hned po sobě. V případě, že se přihlásíte na obě školení, zveme Vás 6. září na odpolední doprovodný program. Podíváme se spolu na bioplynovou stanici s odborným výkladem k technologii a následně bude připraveno posezení s grilováním. Stačí do emailu s přihláškami připsat poznámku, že se zúčastníte doprovodného programu.

Pozvánky spolu s přihláškami na školení naleznete v sekci „semináře“.

Andrea Koláčková

(27. 6. 2018)

Nové téma školení Efektivní řízení příjmů v OH obce

V řadě obcí je řízení příjmu v odpadovém hospodářství („OH“) obce neprávem opomíjeno a důraz je kladen jen na řízení nákladů. Přitom příjmy z odpadového hospodářství tvoří nezanedbatelnou položku rozpočtu každé obce. Často lze i jednoduchými kroky dosáhnout zvýšení příjmů nebo při stejných příjmech lepších výsledků OH obce.

Na školení se zaměříme na způsoby zpoplatnění odpadů u občanů a na míru jejich motivačního působení na obyvatele. Dále se dozvíte, jaké další provozní příjmy lze do OH obce získat a jak tyto možnosti co nejlépe využít. V posledním bloku se zaměříme na zapojení živnostníků do OH obce a na to, jakým způsobem a na základě jakých ukazatelů nastavit jejich platby. Věříme, že školení pomůže každému, kdo potřebuje příjmy OH ve své obcí nastavit tak, aby jich bylo možno co nejlépe využít pro řízení rozvoje OH.

Andrea Koláčková

(17. 4. 2018)

Školení na grantové financování projektů je zde

Zveme Vás na nové školení pro odpadové hospodářství obcí, které  nese název Grantové financování projektů OH obcí a uskuteční se 26. dubna 2018 v Praze 7 Holešovicích. Nabídneme Vám široký přehled možností využití finanční podpory z různých grantových programů ČR a EU pro rozvoj OH obcí. Podrobně se seznámíte s Operačním programem životního prostředí. Vedle toho, že Vám sdělíme, jaké jsou aktuální výzvy a požadavky na žadatele v tomto programu, ukážeme Vám také, jak projekt administrovat od podání žádosti po závěrečné vyhodnocení akce. Pokud se tedy chystáte žádat o dotace vlastními silami a nejste si úplně jistí, je tohle školení přesně pro Vás.

Andrea Koláčková

(5. 4. 2018)

Závěry semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2018

Ve čtvrtek 15. března se uskutečnil pravidelně pořádaný seminář Aktuální otázky řízení kompostáren 2018. Akci pořádala společnost Ing. Pavel Novák s.r.o. ve spolupráci se sdružením CZ Biom. Seminář byl naplněn beze zbytku. Více zde…

Ing. Milan Dvořák, Ph.D.

(21.3.2018)

Akreditované školení Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu

Další z řady školení akreditovaných Ministerstvem vnitra ČR je tentokrát  zaměřeno na téma Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu. Školení se uskuteční 12. dubna 2018 tradičně v Praze. Zaměříme se na možnosti optimalizace parametrů systému shromažďování odpadů ve vztahů k cílům rozvoje OH obce (dle POH obce nebo POH kraje), a dále na možnosti monitoringu zaplněnosti shromažďovacích nádob před výsypem a jeho využití pro snížení nákladů svozu. Dále se na školení dozvíte, jak kontrolovat efektivitu svozu pomocí sledování zaplněnosti nádob při výsypu s pomocí identifikace nádob a moderních vážících systémů.

Andrea Koláčková

(20. 3. 2018)

 

Akreditované školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program

Dne 29. března 2018 pořádáme školení akreditované Ministerstvem vnitra ČR „POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program“. Školení je zaměřené na postup vyhodnocení POH a realizaci POH obce v praxi. Zpracování vyhodnocení POH je každoroční povinností dle zákona o odpadech (č. 185/2001, Sb., § 44 odst. 11). Účelem je posouzení postupu při plnění cílů POH, přínosu zavedených opatření stanovených v POH a nastavení, případně revidování realizačního programu POH pro příští období. Nabízíme zpracování vyhodnocení POH obce na klíč s využitím metodického návodu pro zpracování POH obcí certifikovaného ministerstvem životního prostředí, software pro podporu zpracování vyhodnocení POH, který byl rozšířen o modul na vyhodnocení POH obce, zavedení agendy prvního roku vyhodnocení s prodejem software, naplnění software daty pro zpracování POH či technickou pomoc pro zpracování vyhodnocení. Software byl úspěšně využit pro přípravu necelé stovky POH obcí samotnými obcemi a zpracovateli POH. Školení Vám přiblíží obsah a způsob zpracování vyhodnocení POH obce včetně praktického příkladu.

Andrea Koláčková

(20. 3. 2018)

 

Akreditace odborných školení

Společnost Odpadová poradenská s.r.o. získala na začátku března akreditaci Ministerstva vnitra ČR dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Akreditace se v tuto chvíli vztahuje na odborná školení „Efektivní zapojení obyvatel do OH obce“ (konání 6. září), „POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program“ (29. března a 7. září) a „Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu“ (12. dubna). Již nyní připravujeme akreditaci také pro ostatní odborná školení, jejichž úplný seznam naleznete na stránce Semináře.

Andrea Koláčková

(7. 3. 2018)

 

Odborné semináře a školení — březen a duben 2018

Tak jako v předchozích letech, také letos pro obce a další odbornou veřejnost připravujeme celou řadu odborných seminářů a školení, z nichž první proběhnou již v březnu a dubnu.

Již 8. března 2018 se koná školení „Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce”, které probírá témata nástrojů pro komunikační strategii, využití dotazníkových průzkumů v OH a sestavení komunikační strategie obce a dává praktické tipy pro efektivní práci s veřejností v OH obce.

Další školení „Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program” následuje v termínu 29. března 2018. Toto školení poskytuje informace o postupech zpracování POH obce včetně návodu pro vyhodnocení POH ve dvou krocích s příkladem provedení vyhodnocení POH a zpracováním realizačního programu.

Třetí školení „Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu” v první polovině dubna (12. dubna 2018) dává přehled systémů shromažďování a svozu odpadů v obcích a podrobně probírá možnosti efektivního nastavení systému shromažďování jak ve vztahu k cílům rozvoje OH obce, tak ve vztahu k nákladům na odpady.

Všechna uvedená školení se budou konat v Praze.

Připravujeme také jako novinku akreditaci těchto odborných školení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, která by měla být hotova v termínu před konáním avizovaných školení.

Ing. Andrea Koláčková

(23. 1. 2018)

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.