Články
Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100

Odpadová poradenská s.r.o.

Společnost Odpadová poradenská s.r.o. byla založena jako partnerská organizace společnosti Ing. Pavel Novák s.r.o. Společnost má odborné a kapacitní zázemí jak v týmu Ing. Pavel Novák s.r.o., tak i v externích specialistech a kooperujících partnerech. Společnost se specializuje zejména na poradenské služby pro řízení odpadového hospodářství obcí, které nabízí se standardní kvalitou týmu Ing. Pavel Novák s.r.o., avšak za zvýhodněnou cenu pro obce.

Příklady prací

  • strategické studie rozvoje v odpadovém hospodářství v obcích a regionech;
  • plány odpadového hospodářství krajů a obcí;
  • studie proveditelnosti pro nová zařízení v odpadovém hospodářství a systémy shromažďování a svozu odpadů;
  • zajištění předprojekční a projekční přípravy (EIA, analýzy rizik, DUR, DSP);
  • zajištění financování rozvoje odpadového hospodářství z Operačního programu životní prostředí a dalších grantových zdrojů (komplexní služby pro zpracování a administraci žádostí o dotace);
  • provádění zadávacích řízení na dodávky, stavby a služby pro odpadové hospodářství;
  • zpracování havarijních plánů, provozních řádů, integrovaných povolení a jejich změn;
  • audity odpadového hospodářství;
  • monitoring skládkového plynu a emisí metanu z povrchu skládek;
  • školení pro odborné pracovníky obcí, státní správy a podniků v odpadovém hospodářství.

Ucelená nabídka služeb je ZDE.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.