Články
Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100

Benchmarking OH obcí 2018

Protože POH obcí jsou veřejné dokumenty, zveřejňované dle § 44 odst. 12 zákona o odpadech, mohli jsme provést analýzu ukazatelů OH v obcích ČR za rok 2015 s využitím zveřejněných POH obcí. Analýzu základních ukazatelů OH za tento rok jsme provedli u více než dvou set obcí s celkem 3,8 mil. obyvatel (nezahrnuje Prahu). Z POH ČR jsme pro benchmarking OH obcí vybrali klíčové cíle a jejich ukazatele pro materiálové využití odpadů a snížení skládkování odpadů. Benchmarky OH obcí za rok 2015 pro tyto klíčové ukazatele najdete zde.

Za rok 2018 jsme díky obcím, které se zapojily do projektu benchmarkingu nebo poskytly vyhodnocení POH provedli analýzu základních ukazatelů OH více než sedmdesáti obcí s téměř miliónem obyvatel. Pro srovnání s rokem 2015 jsme pro benchmarking OH obcí v roce 2018 zachovali stejné ukazatele.

 

Benchmarky postupně v průběhu roku naleznete pod následujícími odkazy:

Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů

Účinnost separace bioodpadů, textilu a NO

Směsné komunální odpady a objemné odpady

Materiálové využití komunálních odpadů

Skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Zapojení do projektu

Do benchmarkingu OH obcí za rok 2018 je v jednotlivých velikostních kategoriích obcí (vycházeli jsme z kategorií, které stanovuje společnost EKO-KOM ve svém systému odměňování obcí) zahrnuto nejvíce obcí o velikosti do 15 tis. obyvatel. V prvních dvou kategoriích jsou již k dispozici statisticky významné vzorky obcí, zatímco v kategoriích velkých měst je zatím relativně malý počet. V průběhu příštích měsíců se pokusíme ve všech kategoriích benchmarky doplnit. V současné době jsou do benchmarkingu zahrnuty ukazatele OH za rok 2018 pro tyto počty obcí:

 

Velikostní kategorie do 5000 5001-15000 15001-40000 40001 a více
Počet obcí 35 30 5 4
Počet obyvatel v obcích 99 074 261 201 109 570 407 279

 

Pokud se chcete zapojit do projektu benchmarku OH obcí, můžete nám poskytnout údaje o OH Vaší obce pomocí formuláře zde.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.