Články
Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100

 

Pořádáme pravidelně řadu odborných školení zejména pro státní správu a samosprávu a konzultačních seminářů pro odbornou veřejnost.

Řada odborných školení je zaměřena na odpadové hospodářství obcí. Tato školení jsou vhodná zejména pro pracovníky státní správy z řad úředníků, vedoucích pracovníků a starostů. Pro všechna odborná školení připravujeme postupně akreditaci podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. V současné době jsou akreditována tato školení:

  • Efektivní zapojení obyvatel do OH obce
  • POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
  • Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu
  • Efektivní řízení příjmů v OH obce

Tým naší společnosti dále pořádá několik každoročních seminářů pro odbornou veřejnost — pro skládkaře „Aktuální otázky řízení skládek”, pro provozovatele kompostáren „Aktuální otázky řízení kompostáren” a seminář „Aktuální otázky mechanických a biologických úprav SKO”. Zmíněné semináře jsou samozřejmě otevřeny i dalším zájemcům.

Můžete se na nás obrátit i mimo rámec pořádaných seminářů a školení, s poptávkou na specializovaná školení nebo poradenské služby.

Semináře a školení v roce 2019

Název akce Termín Místo konání Poznámka
Jaro
Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program 28. února Praha
Seminář Aktuální otázky řízení kompostáren 14. března Želivec
Školení Efektivní zapojení obyvatel do OH obce 28. března Praha
Školení Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu 25. dubna Praha
Školení Efektivní řízení příjmů v OH obce 30. května Praha
Podzim
Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program 26. září Praha přihláška
Seminář Aktuální otázky řízení skládek 17. října Praha přihláška
Školení Efektivní zapojení obyvatel do OH obce 24. října Praha přihláška
Seminář Aktuální otázky MBÚ 21. listopadu Praha
Školení Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu 28. listopadu Praha přihláška
Školení Efektivní řízení příjmů v OH obce 12. prosince Praha přihláška

V případě zájmu o semináře a školení, ke kterým zde ještě není uvedený odkaz na program s přihláškou, nám zašlete kontakt, abychom Vás včas obeslali osobní pozvánkou s podrobným programem. Na vyžádání (zde do pole pro poznámku) Vám zašleme podrobnější obsah a upřesnění cílů semináře či školení.

 

Předběžná registrace na semináře a školení v roce 2019

(Položky označené * je nutno vyplnit.)

Jméno, příjmení:*

Organizace:         

E-mail:*              

Telefon:               

 

Vyberte semináře a školení, o které máte zájem:

 

Vaše poznámka

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.