Články
Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100

 

Pořádáme pravidelně řadu odborných školení zejména pro státní správu a samosprávu a konzultačních seminářů pro odbornou veřejnost.

Řada odborných školení je zaměřena na odpadové hospodářství obcí. Tato školení jsou vhodná zejména pro pracovníky státní správy z řad úředníků, vedoucích pracovníků a starostů. Pro všechna odborná školení připravujeme postupně akreditaci podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. V současné době jsou akreditována tato školení:

  • Efektivní zapojení obyvatel do OH obce
  • POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
  • Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu
  • Efektivní řízení příjmů v OH obce

Tým naší společnosti dále pořádá několik každoročních seminářů pro odbornou veřejnost — pro skládkaře „Aktuální otázky řízení skládek” a pro provozovatele kompostáren „Aktuální otázky řízení kompostáren”. Zmíněné semináře jsou samozřejmě otevřeny i dalším zájemcům.

Můžete se na nás obrátit i mimo rámec pořádaných seminářů a školení, s poptávkou na specializovaná školení nebo poradenské služby.

Semináře a školení v roce 2020

Název akce Termín Místo konání Poznámka
Jaro
Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program 27. února Praha přihláška
Seminář Aktuální otázky řízení kompostáren 12. března Želivec přihláška
Školení Efektivní zapojení obyvatel do OH obce 26. března Praha přihláška
Školení Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu 23. dubna Praha přihláška
Školení Efektivní řízení příjmů v OH obce 28. května Praha přihláška
Podzim
Školení POH obcí, jejich vyhodnocení a realizační program 24. září Praha
Seminář Aktuální otázky řízení skládek 15. října Praha
Školení Efektivní zapojení obyvatel do OH obce 29. října Praha
Školení Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu 26. listopadu Praha
Školení Efektivní řízení příjmů v OH obce 10. prosince Praha

V případě zájmu o semináře a školení, ke kterým zde ještě není uvedený odkaz na program s přihláškou, nám zašlete kontakt, abychom Vás včas obeslali osobní pozvánkou s podrobným programem. Na vyžádání (zde do pole pro poznámku) Vám zašleme podrobnější obsah a upřesnění cílů semináře či školení.

Předběžná registrace na semináře a školení v roce 2020

(Položky označené * je nutno vyplnit.)

Jméno, příjmení:*

Organizace:         

E-mail:*              

Telefon:               

 

Vyberte semináře a školení, o které máte zájem:

 

Vaše poznámka

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.