Články
Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100

Případové studie dobré praxe v odpadovém hospodářství měst a obcí

Na základě analýzy úspěšnosti odpadového hospodářství ve více než 400 největších obcích ČR s pomocí inovativního indikátoru účinnosti separace odpadů byly vytipovány přibližně tři desítky obcí a měst. Celkem 21 obcí a měst z této skupiny přistoupilo na spolupráci s projektovým týmem, jejímž výsledkem bylo dosud zpracování 13 případových studií dobré praxe řízení odpadového hospodářství obcí a měst, které budou postupně uveřejňovány na webové stránce projektu.

Případové studie dobré praxe ke stažení

Město Dvůr Králové

Město Chrudim

Město Lanškroun

Město Letohrad

Statutární město Olomouc

Město Písek

Město Roztoky

Město Sezemice

Město Velké Meziříčí

Město Velké Pavlovice

Město Vimperk

Město Vysoké Mýto

Město Ždírec nad Doubravou

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.