Novinky

Dotace z OPŽP a NPŽP na rozvoj nakládání s odpady spuštěny

Plánujete investice do systému nakládání s odpady nebo potřebujete intenzifikovat stávající odpadářské zařízení včetně kompostáren? Mohou Vám pomoci dotace z OPŽP nebo NPŽP. Podrobnosti zde.

(25. 9. 2023)


Termíny školení a seminářů vypsány

Pro rok 2023 pro Vás chystáme opět naše prověřená akreditovaná školení a také odborné semináře. Jejich přehled naleznete zde.

(7. 1. 2023)


Inovativní třídící pexeso

Jako praktickou pomůcku nejen pro účastníky akreditovaných školení „Efektivní zapojení obyvatel do OH obce“ jsme připravili inovativní třídící pexeso, které pomáhá vštípení správného třídění základních druhů komunálních odpadů. Pexeso spojuje herní prvek – hledání správných dvojic – se správným přiřazením odpadu do nádoby nebo jiného místa pro oddělené shromažďování. Funguje to tak, že místo dvou stejných obrázků se hledají dvojice odpad – místo určení, například „plastová láhev – žlutý kontejner na plasty“. Tím se kromě zábavného cvičení paměti hledáním dvojic zároveň učí, kam správně patří využitelné odpady a ještě navíc se vštěpuje zavedená barevná konvence nádob pro separaci jednotlivých druhů využitelných odpadů. Pexeso můžete objednat e-mailem nebo s využitím objednávkového formuláře „zde“. Bezplatný vzorek je možno vyžádat emailem (kolackova@odpadovaporadenska.cz).

(20. 10. 2021)


Rozbory odpadů

Na našich stránkách je zprovozněna nová sekce „Pro obce“ s podsekcí „Rozbory SKO“. Najdete tam jednoduchý návod, jak provádět rozbory směsných komunálních odpadů ve Vaší obci. Do budoucna předpokládáme postupné rozšiřování o další typy a návody pro obecní odpadové hospodářství. Těšit se můžete např. na přehled technických a ekonomických ukazatelů stavu OH obcí, který bude sloužit jako benchmarking právě Vám.

Celý návod zde.