Závěry a doporučení ze semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2019

Závěry a doporučení ze semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2019

Dne 14. března 2019 se konal již 6. ročník odborného semináře Aktuální otázky řízení kompostáren. Letošní ročník byl zaměření na kompostování kalů z ČOV. Přinášíme Vám důležité body, které na semináři zazněly.

Doporučení

Odbyt kalů z ČOV

Podpořit rozmanité postupy pro odbyt kalů z ČOV:

  • Přímé zapracování upravených kalů (v rámci technologie ČOV) do půdy – zejména kalů z menších a středních obcí.
  • Spalování biologicky dosoušené biomasy s příměsí kalů z ČOV kvůli recyklaci fosforu v zařízeních, kde je možné fosfor následně agronomicky využít.
  • Aplikace využití kompostů na zemědělské půdě; kompost je velmi dobré hnojivo, ale v praxi naráží na nedostatek zkušeností a vysoké náklady na dopravu a aplikaci (v porovnání s minerálními hnojivy).

Mikrobiologické rozbory

  • Sjednotit výklad vyhlášky: ověření technologie se provádí, pokud 2x po sobě nevyjdou mikrobiologické testy

Závěry

V otázce možností využití kalů z ČOV na základě odborné debaty bylo konstatováno, že pokud jsou kaly použity v množství kolem 10 hm. % vsázky do zakládky kompostu, nečiní to technologii problém. Zpracování vyšších podílů kalů vyžaduje sofistikovanější postupy, jako je kompostování v halách s nuceným provzdušňováním a řízenou teplotou vsázky. Potom lze při využití kvalitních pomocných substrátů dosáhnout podílů kalů z ČOV ve vsázce cca 50 %, při dodržení hygienizačních teplot. Z hlediska množství biologicky rozložitelného odpadu produkovaného původci v poměru s množstvím kalů produkovaných na ČOV je kompostování technologií, která může ke zpracování produkce kalů z ČOV přispět jako jedna z významných technologií, avšak nemůže absorbovat veškerou produkci kalů z ČOV.

V návaznosti na výše uvedené je třeba brát v potaz i komplikace, které přináší při použití kalů na vstupu do kompostárny povinnost sledovat mikrobiologické ukazatele, neboť dlouhodobější skladování po samotném procesu zkompostování odpadů může být příčinou následné kontaminace již vyrobeného kompostu a tím znemožnění následného využití např. v zemědělství.  Není to pouze hledisko mikrobiologie, co odrazuje kompostárny od používání kalů. Je zde i komplikace technického rázu ve smyslu homogenizace vstupních surovin do zakládky, která celý proces komplikuje ale i prodražuje. Pro kompostování kalů je proto žádoucí kvalitní technologické zařízení a postupy, jako je kompostování v halách s nuceným provzdušňováním a řízenou teplotou vsázky.

Hledisko mikrobiologie kompostů po použití kalů, včetně četnějších kontrol státní správy může být jedním z důvodů, proč se mnoho kompostáren nebude chtít podílet na recyklaci živin a organické hmoty v rámci řešení kalového hospodářství ČR.

Ing. Milan Dvořák, Ph.D. (18. 4. 2019)

Příspěvek byl publikován v rubrice Semináře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.