Závěry ze semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2020

Závěry ze semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2020

Dne 12. března 2020 se konal již 7. ročník odborného semináře Aktuální otázky řízení kompostáren. Letošní ročník byl zaměřený na řešení problematiky čistoty bioodpadů na vstupu do kompostárny a řešení separace nečistot již vyrobeného kompostu/hnojiva. Také bylo představeno zařízení pro zpracování kalů z ČOV na

hnojivo bez přídavků jiných odpadů. Zcela vyčerpávající byla přednáška paní Řebíčkové z ÚKZÚZu, která shrnula možnosti a podmínky registrací různých hnojiv/substrátů. V rámci diskuze byla hojně diskutována otázka čistoty, resp. spíše znečištění bioodpadů v anonymních nádobách v sídlištní zástavbě a možnosti zlepšení stavu čistoty bioodpadů ve sběrných nádobách. Dále byly řešeny různé způsoby pro třídění nečistot bioodpadu, anebo vyrobeného kompostu a provozní podmínky pro úspěšné třídění. Byla také zmíněna možnost podpory od Státního fondu životního prostředí v Operačním programu životní prostředí na zařízení pro zpracování kalů z ČOV (zařízení vyvinuto firmou Agora s.r.o. v rámci provozu Kompostárny Želivec, dotaci zajistila společnost Odpadová poradenská s.r.o.).

S kvalitou vyrobeného hnojiva/substrátů souvisí i téma přínosů zapracování kompostů do zemědělské půdy. Byly představeny konkrétní měřitelné přínosy kompostů pro zemědělskou půdu. Součástí semináře bylo také představení nového odborného sdružení pro aerobní procesy úpravy bioodpadu, a to kompostářská asociace KompAs.

Na závěr byla tradičně uskutečněna exkurze po areálu Kompostárny Želivec s odborným výkladem. Byly představeny nově budované části kompostárny pro zlepšení provozu včetně nově budovaného zařízení pro zpracování kalů z ČOV v halovém aerobním reaktoru. Podklady k semináři ke stažení naleznete zde.

Ing. Milan Dvořák, Ph.D.

Příspěvek byl publikován v rubrice Semináře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.