Závěry ze semináře Aktuální otázky řízení kompostáren 2021

Dne 29. dubna 2021 se konal již 8. ročník odborného semináře Aktuální otázky řízení kompostáren. Letošní ročník byl zaměřený na řešení problematiky související zejména s vydáním nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. Byly představeny změny zákona jako takového se zaměřením na změny v oboru aerobního zpracování bioodpadů. Dále byly představeny základní změny a souvislosti s povinnou úpravou povolení k provozu a provozních řádů a v návaznosti na to byly prezentovány novinky a trendy související s provozem kompostovacích zařízení a informace o činnosti sdružení BIOM CZ. V programu semináře byl představen alternativní způsob certifikace kompostů (mimo ÚKZUZ).

V rámci diskuze byla řešena otázka podpory pro kompostárny ze Státního fondu životního prostředí v Operačním programu Životní prostředí, související zejména s rozšířením kapacit kompostáren. S tím souviselo i představení případného řešení procesu EIA a identifikace vhodných technologií BAT pro větší kapacity kompostáren.

Na semináři byla podrobně představena zajímavá technologie pro zplynování bioodpadů (pyrolýza) a následné využití produktu z tohoto procesu.

Na závěr byla tradičně uskutečněna exkurze s odborným výkladem po areálu Kompostárny Želivec. Vzhledem k letošní online formě semináře tentokráte pouze formou fotodokumentace a odborného komentáře. Také byly představeny nově budované části kompostárny pro zlepšení provozu.

Ačkoliv seminář proběhl pouze jako webinář z důvodu protiepidemických opatření a nebyl tak živelný s možnostmi okamžité diskuse (jak to vždy bývá), přesto lze konstatovat, že byl úspěšný a účastníci se dozvěděli řadu nového a jejich dotazy byly zodpovězeny. Příští ročník pevně věřím, že již bude tradičně prezenční, s možností potkat se osobně na Kompostárně Želivec.

Ing. Milan Dvořák, Ph.D., 12. 5. 2021

Příspěvek byl publikován v rubrice Semináře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.