Dotace

Zajišťujeme komplexní služby v OH pro projekty s finanční podporou z OPŽP, jejichž součástí jsou: 

  • studie proveditelnosti, vyhodnocení potenciálu produkce odpadů 
  • součinnost při územní a projekční přípravě, zajištění EIA  
  • žádosti o dotace  
  • zpracování zadávacích dokumentací, provedení zadávacích řízení  
  • administrace dotací  
  • technicko-provozní servis pro zprovoznění zařízení/při provozu zařízení/monitoringu – provozní řády, provozní monitoring 

Nabízíme služby v následujících dotačních titulech:

Operační program životního prostředí (OPŽP)

Národní program životního prostředí (NPŽP)