OPŽP – odpady

Podpora rozvoje nakládání s odpady v období 2021 až 2027

Operační program Životní prostředí, cíl 1.5 je zaměřen na podporu odpadového hospodářství. Minimální velikost projektu je 0,5 mil. Kč bez DPH. Míra podpory se pohybuje mezi 45–85 % dotace dle typu projektu a aktuálních podmínek.

Zajišťujeme zpracování a administraci dotačních projektů z programů krajů či SFŽP, zadávací řízení a veškeré etapy spojené se zajištěním finanční podpory pro váš projekt.


Aktuální harmonogram výzev: 

68. výzva – Prevence vzniku odpadů

Výzva podpoří kompostéry, Re-Use centra, vratné nádobí a obaly. Možno kombinovat se sběrnými dvory nebo se sběrem odpadů (max. do 30 % celkových realizačních nákladů prevence).

Podání žádostí: 28. 8. 2024 do 28. 2. 2025

Příjemci podpory: Obce, Dobrovolné svazky obcí, Příspěvkové organizace, Městské části hl. města Prahy, Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem).

62. výzva – Chemická recyklace odpadů

Výzva je zaměřená na podporu budování a modernizaci zařízení pro chemickou recyklaci odpadů. 

Podání žádostí: 15. 11. 2023 – 28. 6. 2024 

Příjemci podpory: obce/města, firmy

61. výzva – Energetické využití a BPS

Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů.

Podání žádostí: 31. 1. 2024 – 26. 4. 2024

Příjemci podpory: obce/města, firmy

69. výzva – Materiálové využití odpadů

Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.

Podání žádostí: 3. 6. 2024 – 29. 11. 2024

Příjemci podpory: obce/města, firmy


Kontaktní osoba ve věci OPŽP: Ing. Milan Dvořák, Ph.D.
E-mail: dvorak@odpadovaporadenska.cz
Tel.: 739 932 290

(26. 3. 2024)