Ing. Pavel Novák
jednatel

E-mail: pavel.novak@odpadovaporadenska.cz
Tel. mobilní: +420 603 161 021

—————————————————————————————-

Pobočka Praha: Osadní 799/26, 170 00 Praha 7, Holešovice.
Tel. +420 220 800 740

Pobočka Vysočina: Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě.
Mobil +420 739 932 290

—————————————————————————————-

Ing. Milan Dvořák, Ph.D.
E-mail: dvorak@odpadovaporadenska.cz
Tel. mobilní: +420 739 932 290

Ing. Andrea Koláčková
E-mail: kolackova@odpadovaporadenska.cz
Tel. mobilní: +420 727 841 204

Mgr. Klára Nováková
E-mail: mgr.klara.novakova@odpadovaporadenska.cz
Tel. mobilní: +420 770 180 947

Ing. Petra Novotná
E-mail: novotna@odpadovaporadenska.cz
Tel. mobilní: +420 602 673 212

Jitka Nováková (účetnictví)
E-mail: jitka.novakova.vobo@seznam.cz
Tel. mobilní: +420 739 233 482

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.

Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100