Odpadová poradenská s.r.o.

Společnost Odpadová poradenská s.r.o. byla založena jako partnerská organizace společnosti Ing. Pavel Novák s.r.o. Společnost má odborné a kapacitní zázemí jak v týmu Ing. Pavel Novák s.r.o., tak i v externích specialistech a kooperujících partnerech. Společnost se specializuje zejména na poradenské služby pro řízení odpadového hospodářství obcí, které nabízí se standardní kvalitou týmu Ing. Pavel Novák s.r.o.

Příklady prací

  • strategické studie rozvoje v odpadovém hospodářství v obcích a regionech;
  • plány odpadového hospodářství krajů a obcí;
  • studie proveditelnosti pro nová zařízení v odpadovém hospodářství a systémy shromažďování a svozu odpadů;
  • zajištění předprojekční a projekční přípravy (EIA, analýzy rizik, DUR, DSP);
  • zajištění financování rozvoje odpadového hospodářství z Operačního programu životní prostředí a dalších grantových zdrojů (komplexní služby pro zpracování a administraci žádostí o dotace);
  • provádění zadávacích řízení na dodávky, stavby a služby pro odpadové hospodářství;
  • zpracování havarijních plánů, provozních řádů, integrovaných povolení a jejich změn;
  • audity odpadového hospodářství;
  • monitoring skládkového plynu a emisí metanu z povrchu skládek;
  • školení pro odborné pracovníky obcí, státní správy a podniků v odpadovém hospodářství.

Ucelená nabídka služeb je ZDE.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.

Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100