O společnosti

Odpadová poradenská s.r.o.

Společnost Odpadová poradenská s.r.o. byla založena jako partnerská organizace společnosti Ing. Pavel Novák s.r.o. Společnost má odborné a kapacitní zázemí jak v týmu Ing. Pavel Novák s.r.o., tak i v externích specialistech a kooperujících partnerech. Společnost se specializuje zejména na poradenské služby pro řízení odpadového hospodářství obcí, které nabízí se standardní kvalitou týmu Ing. Pavel Novák s.r.o.

Příklady prací

  • strategické studie rozvoje v odpadovém hospodářství v obcích a regionech;
  • plány odpadového hospodářství krajů a obcí;
  • studie proveditelnosti pro nová zařízení v odpadovém hospodářství a systémy shromažďování a svozu odpadů;
  • zajištění předprojekční a projekční přípravy (EIA, analýzy rizik, DUR, DSP);
  • zajištění financování rozvoje odpadového hospodářství z Operačního programu životní prostředí a dalších grantových zdrojů (komplexní služby pro zpracování a administraci žádostí o dotace);
  • provádění zadávacích řízení na dodávky, stavby a služby pro odpadové hospodářství;
  • zpracování havarijních plánů, provozních řádů, integrovaných povolení a jejich změn;
  • audity odpadového hospodářství;
  • monitoring skládkového plynu a emisí metanu z povrchu skládek;
  • školení pro odborné pracovníky obcí, státní správy a podniků v odpadovém hospodářství.

Ucelená nabídka služeb je ZDE.