SKO a objemný

Měrná produkce směsných komunálních odpadů a objemných odpadů

Produkce směsných komunálních odpadů a objemných odpadů do jisté míry značí míru předcházení odpadů v obci. Pokud má obec vysokou účinnost separace odpadů a při tom vysokou měrnou produkci SKO, může to značit určitou míru konzumního života společnosti. Přesné údaje však může dát pouze provedení rozborů SKO, měrné produkce jsou tomu však dobrým vodítkem.

V tomto díle benchmarkingu OH obcí se zaměříme právě na měrnou produkci SKO a objemných odpadů za rok 2015. I nadále sbíráme data za rok 2018, abychom pro Vás mohli benchmarkingy aktualizovat. Budeme rádi, pokud se do projektu zapojíte a poskytnete nám údaje o své obci. Formulář pro zaslání údajů naleznete ZDE.

Směsný komunální odpad

Směsné komunální odpady se produkují v každé obci. Jejich celkové množství se odvíjí od systému separace odpadů, který je v obci nastaven a na celkové účinnosti separace využitelných odpadů. Na produkci SKO má také vliv současná ekonomická síla obyvatelstva a s tím často spojený konzumní způsob života.

Cílem POH ČR a následně také POH obcí je postupné snižování produkce SKO. Pro hodnocení produkce těchto odpadů se využívá ukazatel měrné produkce v kg/obyv. Jak ukazují data z benchmarkingu OH obcí, některé obce dosahují měrné produkce pod 100 kg/obyv. Většina obcí však dosahuje měrné produkce 150 – 225 kg/obyv.

Měrná produkce SKO (2015) — všechny obce

Měrná produkce SKO (2015) — obce do 5 tis. obyv.

Měrná produkce SKO (2015) — obce od 5 do 15 tis. obyv.

Měrná produkce SKO (2015) — obce od 15 do 40 tis. obyv.

Měrná produkce SKO (2015) — obce nad 40 tis. obyv.

Objemné odpady

Objemné odpady jsou odpady, které se svými rozměry nevejdou do černých sběrných nádob a nedají se dále využít. Množství objemných odpadů lze účinně předcházet důsledným tříděním využitelných složek nebo použitelných výrobků. Jak je patrno z grafu, nezanedbatelný počet obcí (20) nemá produkci objemných odpadů, protože jsou evidovány společně s SKO. Objemné odpady je však vhodné evidovat odděleně od SKO.

Měrná produkce objemných odpadů (2015) — všechny obce

Měrná produkce objemných odpadů (2015) — obce do 5 tis. obyv.

Měrná produkce objemných odpadů (2015) — obce od 5 do 15 tis. obyv.

Měrná produkce objemných odpadů (2015) — obce od 15 do 40 tis. obyv.

Měrná produkce objemných odpadů (2015) — obce nad 40 tis. obyv.

Poměr mezi SKO a objemnými odpady

Ve většině obcí se poměr objemných odpadů na SKO pohybuje mezi 10 až 30 % SKO. Pokud se množství objemných odpadů vychyluje mimo tuto mez, je vhodné provést kontrolu vedení evidence odpadů a nebo prověřit efektivitu vytřiďování využitelných složek a stavebních odpadů z objemného odpadu. Nulové hodnoty u grafů opět znamenají, že tyto obce nevedou evidenci objemných odpadů samostatně, ale společně s SKO.

Poměr objemných odpadů na SKO (2015) — všechny obce

Poměr objemných odpadů na SKO (2015) — obce do 5 tis. obyv.

Poměr objemných odpadů na SKO (2015) — obce od 5 do 15 tis. obyv.

Poměr objemných odpadů na SKO (2015) — obce od 15 do 40 tis. obyv.

Poměr objemných odpadů na SKO (2015) — obce nad 40 tis. obyv.

nahoru