Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů

Klíčovým cílem POH ČR je:

„Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.“

Tento cíl se z velké části promítne do nově navrhovaného výpočtu „třídicí slevy“. V třídicí slevě se počítá se stanovením míry materiálového využití komunálních odpadů, což je vlastně zjednodušená obdoba již známé účinnosti separace.

Pokud se chcete zapojit do projektu benchmarku OH obcí, můžete nám poskytnout údaje o OH Vaší obce pomocí formuláře zde.

Celková účinnost separace (2015)

Zásadní pro dosažení vysoké úrovně využití KO je právě účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů („PPSK“). Do odděleně shromážděných odpadů obcí se dle Metodického návodu započítávají také odpady předané občany mimo systém obce (typicky do výkupny odpadů nebo školní sběry), což přispívá k vyšší účinnosti separace zejména u papíru a kovů. Z celkového grafu je patrné, že téměř 9 z 10 obcí v hodnoceném roce 2015 mělo účinnost separace PPSK pod cílových minimálně 50 %.

U tří hlavních posuzovaných komodit (papíru, plastů a skla) byla dosahována v roce 2015 jednotlivě nejvyšší účinnost separace u skla, následovaného papírem a plasty. Situace, kdy účinnost separace vychází blízko 100 %, může být ovlivněna nepřesnostmi evidence odpadů nebo odchylkami skutečné skladby SKO od teoretické skladby SKO bez vlivu separace, použité v Metodickém návodu. K této situaci u komodit papír, sklo a plasty občas dochází zejména u malých obcí.

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů — všechny obce

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů v obcích od 15 do 40 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru, skla, plastů a kovů v obcích nad 40 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru (2015)

Účinnost separace papíru — všechny obce

Účinnost separace papíru v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru v obcích od 15 do 40 tis. obyvatel

Účinnost separace papíru v obcích nad 40 tis. obyvatel

Účinnost separace plastů (2015)

Účinnost separace plastů — všechny obce

Účinnost separace plastů v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace plastů v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace plastů v obcích od 15 do 40 tis. obyvatel

Účinnost separace plastů v obcích nad 40 tis. obyvatel

Účinnost separace skla (2015)

Účinnost separace skla — všechny obce

Účinnost separace skla v obcích do 5 tis. obyvatel

Účinnost separace skla v obcích od 5 do 15 tis. obyvatel

Účinnost separace skla v obcích od 15 do 40 tis. obyvatel

Účinnost separace skla v obcích nad 40 tis. obyvatel

Účinnost separace kovů (2015)

Účinnost separace kovů — všechny obce

nahoru