SKO a objemný

Měrná produkce směsných komunálních odpadů a objemných odpadů 2018

Produkce směsných komunálních odpadů a objemných odpadů do jisté míry značí míru předcházení odpadů v obci. Pokud má obec vysokou účinnost separace odpadů a při tom vysokou měrnou produkci SKO, může to značit určitou míru konzumního života společnosti. Přesné údaje však může dát pouze provedení rozborů SKO, měrné produkce jsou tomu však dobrým vodítkem.

Směsný komunální odpad

Směsné komunální odpady se produkují v každé obci. Jejich celkové množství se odvíjí od systému separace odpadů, který je v obci nastaven a na celkové účinnosti separace využitelných odpadů. Na produkci SKO má také vliv současná ekonomická síla obyvatelstva a s tím často spojený konzumní způsob života.

Cílem POH ČR a následně také POH obcí je postupné snižování produkce SKO. Pro hodnocení produkce těchto odpadů se využívá ukazatel měrné produkce v kg/obyv. Některé obce dosahují měrné produkce pod 100 kg/obyv. Většina obcí však dosahuje měrné produkce 150 – 200 kg/obyv.

Měrná produkce SKO (2018) — všechny obce

Měrná produkce SKO (2018) — obce do 5 tis. obyv.

Měrná produkce SKO (2018) — obce od 5 do 15 tis. obyv.

Měrná produkce SKO (2018) — obce nad 15 tis. obyv.

Objemný odpad

Objemné odpady jsou odpady, které se svými rozměry nevejdou do černých sběrných nádob a nedají se dále využít. Množství objemných odpadů lze účinně předcházet důsledným tříděním využitelných složek nebo použitelných výrobků. Postupně se snižuje podíl obcí, které evidují objemné odpady společně s SKO. Většina obcí má produkci odpadů do 80 kg/obyv.

Měrná produkce objemných odpadů (2018) — všechny obce

Měrná produkce objemných odpadů (2018) — obce do 5 tis. obyv.

Měrná produkce objemných odpadů (2018) — obce od 5 do 15 tis. obyv.

Měrná produkce objemných odpadů (2018) — obce nad 15 tis. obyv.

Poměr produkce objemných odpadů na SKO 2018

Ve většině obcí se poměr objemných odpadů na SKO pohybuje mezi 10 až 30 % SKO. Pokud se množství objemných odpadů vychyluje mimo tuto mez, je vhodné provést kontrolu vedení evidence odpadů a nebo prověřit efektivitu vytřiďování využitelných složek a stavebních odpadů z objemného odpadu. Nulové hodnoty u grafů opět znamenají, že tyto obce nevedou evidenci objemných odpadů samostatně, ale společně s SKO.

Srovnání měrné produkce SKO a objemných odpadů v letech 2015 a 2018

Ze srovnání měrné produkce SKO je patrné snižování úrovní produkce. Zatímco v roce 2015 bylo pouze 49 % obcí s měrnou produkcí pod 200 kg/obyv., v roce 2018 už to bylo 69 % obcí. Také počet obcí s produkcí nižší než 150 kg/obyv. se zvýšil z 10 na 21 %.

Srovnání měrných produkcí SKO v letech 2015 a 2018

U produkce objemných odpadů k výraznému vývoji nedošlo. Měrná produkce se stále pohybuje kolem 20-40 kg/obyv. Ubylo však obcí, které vedou evidenci objemných odpadů společně s SKO.

Srovnání měrných produkcí objemných odpadů v letech 2015 a 2018