Semináře

Pořádáme pravidelně řadu odborných školení zejména pro státní správu a samosprávu a konzultačních seminářů pro odbornou veřejnost.

Řada odborných školení je zaměřena na odpadové hospodářství obcí. Tato školení jsou vhodná zejména pro pracovníky státní správy z řad úředníků, vedoucích pracovníků a starostů. Pro všechna odborná školení připravujeme postupně akreditaci podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. V současné době jsou akreditována tato školení:

  • Efektivní zapojení obyvatel do OH obce
  • Strategické řízení OH obce
  • Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu
  • Efektivní řízení příjmů v OH obce

Tým naší společnosti dále pořádá několik každoročních seminářů pro odbornou veřejnost — pro skládkaře „Aktuální otázky řízení skládek” a pro provozovatele kompostáren „Aktuální otázky řízení kompostáren”. Zmíněné semináře jsou samozřejmě otevřeny i dalším zájemcům.

Můžete se na nás obrátit i mimo rámec pořádaných seminářů a školení, s poptávkou na specializovaná školení nebo poradenské služby.

Semináře a školení v roce 2024

Jaro   
Aktuální otázky řízení kompostáren7. březnaŽelivec přihláška
Efektivní zapojení obyvatel do OH obce21. březnapřihláška onlinepřihláška prezenčně
Efektivní řízení příjmů v OH obce11. dubna
Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu23. května
Podzim   
Efektivní zapojení obyvatel do OH obce12. září
Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu10. října
Efektivní řízení příjmů v OH obce14. listopadu
Aktuální otázky řízení skládek24. října 

V případě zájmu o semináře a školení, ke kterým zde ještě není uvedený odkaz na program s přihláškou, nám zašlete kontakt, abychom Vás včas obeslali osobní pozvánkou s podrobným programem.

Kontaktní email: kolackova@odpadovaporadenska.cz