Věda a výzkum

Tým společnosti Odpadová poradenská s.r.o. zpracoval v roce 2016 projekt č. TD020304 „Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni“ Technologické agentury ČR, jehož výstupem byla i nová metodika pro zpracování plánů odpadového hospodářství obcí.

Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni