top of page

Inovativní třídící pexeso

Jako praktickou pomůcku nejen pro účastníky akreditovaných školení „Efektivní zapojení obyvatel do OH obce“ jsme připravili inovativní třídící pexeso, které pomáhá vštípení správného třídění základních druhů komunálních odpadů. Pexeso spojuje herní prvek – hledání správných dvojic – se správným přiřazením odpadu do nádoby nebo jiného místa pro oddělené shromažďování. Funguje to tak, že místo dvou stejných obrázků se hledají dvojice odpad – místo určení, například „plastová láhev – žlutý kontejner na plasty“. Tím se kromě zábavného cvičení paměti hledáním dvojic zároveň učí, kam správně patří využitelné odpady a ještě navíc se vštěpuje zavedená barevná konvence nádob pro separaci jednotlivých druhů využitelných odpadů. Pexeso můžete objednat e-mailem nebo s využitím objednávkového formuláře „zde“. Bezplatný vzorek je možno vyžádat emailem (kolackova@odpadovaporadenska.cz).


 Yorumlar


bottom of page