Třídicí pexeso

Inovativní třídicí pexeso (viz obrázek dole) pomáhá vštípení správného třídění základních druhů komunálních odpadů (papír, sklo, plasty, kovy, nápojový karton, bioodpad, textil, elektroodpady, baterie). Pexeso spojuje herní prvek – hledání správných dvojic – se správným přiřazením odpadu do nádoby nebo jiného místa pro oddělené shromažďování.

Jak to funguje

Místo dvou stejných obrázků hledaných v klasickém pexesu se hledají dvojice odpad – místo určení, například „plastová láhev – žlutý kontejner na plasty“. Tím se kromě zábavného cvičení paměti hledáním dvojic zároveň učí, kam správně patří využitelné odpady a ještě navíc se vštěpuje zavedená barevná konvence nádob pro separaci jednotlivých druhů využitelných odpadů. Metodika k třídicímu pexesu je ke stažení „zde“.

Provedení pexesa

Pexeso obsahuje 9 čtveřic tematicky shodných kartiček o velikosti 5 x 5 cm na lesklém papíru gramáže 250 g/m2.

Návod a tipy ke hře

Každá čtveřice se týká jednoho druhu odděleně soustřeďovaného odpadu. Čtveřice kartiček obsahuje dvě zobrazení odpadu a dvě zobrazení nádoby nebo jiného místa, kam se odpad odděleně soustřeďuje. Správné řešení při hledání dvojice je tedy o něco flexibilnější, než u klasického pexesa, protože kartičku odpadu lze zpravidla spojit se dvěma různými kartičkami nádob/míst pro odpady a naopak, každou kartičku nádoby/místa pro odpady se dvěma různými kartičkami odpadů. Například slupku od banánu nebo ohryzek od jablka lze spojit jak s kontejnerem na bioodpad, tak nádobou na bioodpad. A naopak, nádobu nebo kontejner na bioodpad lze spojit jak se slupkou od banánu, tak s ohryzkem. Výjimkou je tříděné sklo, kde bílé sklo patří do bílé nádoby a barevné do zelené nádoby. Toto usnadnění vyhledání správných dvojic vytváří více prostoru o přemýšlení o vhodném propojení kartiček. Součástí edukativního procesu je i vlastní rozstříhání pexesa nejprve na čtveřice podle druhů odpadů, vysvětlení/diskuse barevného značení a pak teprve vlastní hra pexesa.

Objednávka

Pexeso a plakát můžete objednat e-mailem nebo s využitím objednávkového formuláře ke stažení „zde“. Bezplatný vzorek pexesa je možno vyžádat emailem (kolackova@odpadovaporadenska.cz).