top of page
Zapojení veřejnosti do OH

Zapojení veřejnosti do OH

Spolupráce obyvatel v odpadovém hospodářství obce je klíčová. Míru zapojení obyvatel je potřeba stále zvyšovat a utužovat. K tomu slouží následující nástroje.


Průzkumy 

Sestavení dotazníku na míru dané obci a problematice. Provedení dotazníkového průzkumu přímým dotazováním v terénu. Vyhodnocení odpovědí a interpretace výsledků pro danou obec. 


Komunikační strategie 

Sestava komunikačních nástrojů na míru každé obci a každé věkové skupině. Součástí strategie je časový harmonogram a odhad nákladů na realizaci nástrojů. 


Odpadové curriculum školáka 

Program pro vytvoření povědomí o správném nakládání s odpady. Návyky ke správnému nakládání s odpady lze podporovat jednoduchými aktivitami, podpořenými zábavnými herními prvky. Jejich provedení podporuje nejen návyky stran odpadů, ale také kreativitu a motorické schopnosti dětí. Odpadové curriculum školáka se naplňuje následujícími aktivitami:  


Odkazy: 

 • metodický list pro odpadové curriculum školáka 

 

 1. Ochrana přírody před nesprávným nakládáním s odpady 

 • Při vycházkách nebo výletech dbát na to, aby děti neodhazovaly odpady na zem, ale odnesly si je zpět a/nebo je vyhodily do nádob na tříděný odpady či košů 

 • Při vhodných příležitostech upozorňovat děti na nesprávné nakládání s odpady (pohozené odpady) a jít v přiměřeném rozsahu příkladem sebráním odpadu a vyhozením do koše atp. 

 • Do aktivit s dětmi zapojovat příklady a připomínky toho, že vyhazování odpadů do přírody škodí zvířatům i dětem, může dojít k poranění atp. (příběhy, pohádky atp.) 

 

 1. Třídění odpadů podle jejich využití 

 • Třídění odpadů přímo ve školce (min. papír, plast, baterie, kompost na zahradě). 

 • Projektová aktivita „třídicí pexeso - základní principy třídění odpadů formou hry.


  Odkazy: 

 • metodický list k projektové aktivitě s třídícím pexesem zde.


Video návod - Třídící pexeso 1. Správné ukládání odpadů do nádob a kontejnerů 

 • Projektová aktivita „chtělo by to poskládat“ - základní principy správného ukládání nejběžnějších typů odpadů. 

 • Praktická zkouška, kolik odpadů se vejde do nádoby neupravených a složených/sešlápnutých. 


  Odkazy: 

 • metodický list k projektové aktivitě chtělo by to poskládat zde


  Video návod - Chtělo by to poskládat
bottom of page