Chtělo by to poskládat

Aktivita v rámci workshopu „Chtělo by to poskládat“ si klade za cíl přímou a hravou formou naučit děti předškolního věku jakým způsobem správně skládat odpady. Zároveň aktivita pomáhá zlepšovat motoriku (skládání různých tvarů dětem dobře známých materiálů) a podporuje kreativitu (sekvence „inovativní postup – překvapivý výsledek“). Podrobnější metodika ke stažení je na odkazu zde.

Pro workshop si děti do školky přinesou z domova obal od svého oblíbeného nápoje. Při vlastním workshopu si děti svůj „odpad“ označí třeba fixem a naskládají obaly v nesložené formě do připravené nádoby, vědra či krabice takové velikosti, aby se tam odpady „nevešly“. Poté si své obaly opět rozeberou a zkusí si je pod pedagogickým vedením správně složit. Návod ke správnému skládání je v instruktážním na youtube.com kanálu Odpadové poradenské – video „Chtělo by to poskládat – instruktážní video správného skládání odpadů pro děti“ (https://www.youtube.com/watch?v=wDerqK-960U ). Nakonec děti správně složené odpady znovu naskládají do nádoby/krabice, kam se tentokrát krásně vejdou. Pro děti to bude překvapivé zjištění, které by mělo být impulsem pro to, aby se samy snažily tyto druhy odpadů skládat a přenesly to i do svého domova.

Nejlépe složené vzorky odpadů je možno umístit na plakát, který by měl být ideálně umístěn nad nádoby pro tříděný odpad tak, aby dětem připomínal správné skládání odpadu. Plakát lze objednat zde.