Benchmarking OH obcí 2020

8Za rok 2020 jsme provedli analýzu základních ukazatelů OH na vzorku 28 obcí s více než 350 tisíci obyvateli. Pro srovnání s předchozími lety jsme pro benchmarking OH obcí v roce 2020 zachovali stejné ukazatele. Navíc jsou zařazeny nové ukazatele –  skládkování KO a odděleně soustřeďované recyklovatelné složky KO, jejichž význam vyplývá z ustanovení nového zákona o odpadech. Podrobnosti k benchmarkům z předchozích let naleznete níže:

Benchmarky OH obcí za rok 2015

Benchmarky OH obcí za rok 2018

Benchmarky OH obcí za rok 2019

 

Benchmarky za rok 2020 postupně v průběhu roku naleznete pod následujícími odkazy:

Skládkování komunálních odpadů 

Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů

Účinnost separace bioodpadů, textilu a NO (připravuje se)

Odděleně soustřeďované recyklovatelné složky KO (připravuje se)

 

Zapojení do projektu

Velikostní kategorie obcí vycházejí z kategorií, které stanovuje společnost EKO-KOM ve svém systému odměňování obcí. V prvních dvou kategoriích jsou již k dispozici statisticky významné vzorky obcí, zatímco v kategoriích velkých měst je zatím relativně malý počet. Z toho důvodu jsou kategorie nad 15 tis. obyvatel sloučeny v jednu společnou. V současné době jsou do benchmarkingu zahrnuty ukazatele OH za rok 2020 pro tyto počty obcí:

 

Velikostní kategorie do 5000 5001-15000 15001 a více
Počet obcí 12 10 6
Počet obyvatel v obcích 42 072 110 144 234 921

 

Pokud se chcete zapojit do projektu benchmarku OH obcí, můžete nám poskytnout údaje o OH Vaší obce pomocí formuláře zde.