Benchmarking OH obcí 2018

Za rok 2018 jsme provedli analýzu základních ukazatelů OH 100 obcí s více než 1,2 miliónem obyvatel. Pro srovnání s rokem 2015 jsme pro benchmarking OH obcí v roce 2018 zachovali stejné ukazatele. Za rok 2015 jsme provedli analýzu základních ukazatelů OH u více než dvou set obcí s celkem 3,8 mil. obyvatel (nezahrnuje Prahu). Benchmarky OH obcí za rok 2015 pro tyto klíčové ukazatele najdete zde.

 

Benchmarky postupně v průběhu roku naleznete pod následujícími odkazy:

Účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů

Účinnost separace bioodpadů, textilu a NO

Směsné komunální odpady a objemné odpady

Materiálové využití komunálních odpadů

Skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Zapojení do projektu

Velikostní kategorie obcí vycházejí z kategorií, které stanovuje společnost EKO-KOM ve svém systému odměňování obcí. V prvních dvou kategoriích jsou již k dispozici statisticky významné vzorky obcí, zatímco v kategoriích velkých měst je zatím relativně malý počet. Z toho důvodu jsou kategorie nad 15 tis. obyvatel sloučeny v jednu společnou. V průběhu příštích měsíců se pokusíme ve všech kategoriích benchmarky doplnit. V současné době jsou do benchmarkingu zahrnuty ukazatele OH za rok 2018 pro tyto počty obcí:

 

Velikostní kategorie do 5000 5001-15000 15001 a více
Počet obcí 42 41 17
Počet obyvatel v obcích 121 906 352 133 776 625

 

Pokud se chcete zapojit do projektu benchmarku OH obcí, můžete nám poskytnout údaje o OH Vaší obce pomocí formuláře zde.

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.

Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100