Odpadové curriculum školáka

Základní návyky správného chování by si do školy měly děti přinést už z rodiny a školka v tom může být oporou. Vytvoření povědomí o správném nakládání s odpady zajišťuje „odpadové curriculum školáka“, které propagujeme v rámci kampaně „Chtělo by to poskládat“ a má tři části:

 • Ochrana přírody před nesprávným nakládáním s odpady
 • Třídění odpadů podle jejich využití
 • Správné ukládání odpadů do nádob a kontejnerů

Návyky ke správnému nakládání s odpady lze podporovat jednoduchými aktivitami, podpořenými zábavnými herními prvky. Provedení těchto aktivit („třídící pexeso“, workshop „chtělo by to poskládat“) podporuje nejen návyky stran odpadů, ale také kreativitu a motorické schopnosti dětí. Odpadové curriculum školáka se naplňuje následujícími aktivitami.  

Ochrana přírody před nesprávným nakládáním s odpady

Vytváření návyků v této oblasti by mělo pronikat všechny aktivity školky:

 • Při vycházkách nebo výletech dbát na to, aby děti neodhazovaly odpady na zem, ale odnesly si je zpět a/nebo je vyhodily do nádob na tříděný odpady či košů
 • Při vhodných příležitostech upozorňovat děti na nesprávné nakládání s odpady (pohozené odpady) a jít v přiměřeném rozsahu příkladem sebráním odpadu a vyhozením do koše atp.
 • Do aktivit s dětmi zapojovat příklady a připomínky toho, že vyhazování odpadů do přírody škodí zvířatům i dětem, může dojít k poranění atp. (příběhy, pohádky atp.)

Třídění odpadů podle jejich využití

Základem této části výchovy ke správnému nakládání s odpady je vizualizace systému třídění odpadů a osvojení běžných postupů odděleného shromažďování odpadů k využití:

 • Ve vnitřním prostředí mít viditelně rozmístěné nádoby na oddělené shromažďování vybraných druhů odpadů (alespoň plasty – žlutá barva, papír – modrá barva, případně schránku na malé baterie od společnosti Ecobat; na zahradě kompostér na zahradní bioodpady)
 • V předškolní třídě realizovat projektovou aktivitu „třídicí pexeso“, pomocí které si děti připomenou nebo osvojí základní principy třídění odpadů do určených nádob nebo na určená místa a ještě formou drobného dárku (třídícího pexesa) tuto připomínku přenesou i do svojí rodiny
 • Metodický list k projektové hodině s třídícím pexesem je ke stažení zde, videonávod je na youtube.com kanálu Odpadové poradenské https://www.youtube.com/watch?v=yNdkwnvksoc

Správné ukládání odpadů do nádob a kontejnerů

 • V předškolní třídě realizovat projektovou aktivitu „chtělo by to poskládat“, pomocí které si děti připomenou nebo osvojí základní principy správného ukládání nejběžnějších typů odpadů a formou plakátu, který si při této aktivitě dotvoří, budou mít příklady správného ukládání odpadů na očích pro připomínku pokaždé, když budou vyhazovat nějaký odpad ve třídě
 • K této projektové aktivitě si děti z domova přinesou čistý obal od jejich oblíbeného nápoje (PET láhev, krabici od pitíčka, plechovku); pak si vyzkouší, kolik místa zaberou neposkládané obaly a jak se objem odpadu zmenší, když se obaly jednoduše složí

Metodický list k projektové hodině chtělo by to poskládat si můžete stáhnout zde, videonávod k zaměstnání „chtělo by to poskládat“ je na youtube.com kanálu Odpadové poradenské https://www.youtube.com/watch?v=wDerqK-960U