top of page
uvodka_5_edited.jpg

Pro obce

Nástroje pro zlepšení odpadového hospodářství obcí. Komplexní strategie a studie na míru každé obci. 

Rozbory SKO

Tušíte, že se ve Vaší obci třídí méně, než si přejete? Přemýšlíte nad realizací rozborů SKO ve své obci? Naše příručka Vám odpoví na základní otázky k realizaci rozborů. 

Zapojení veřejnosti do OH

Spolupráce obyvatel v odpadovém hospodářství obce je klíčová. Míru zapojení obyvatel je potřeba stále zvyšovat a utužovat. K tomu slouží následující nástroje....

Strategie rozvoje OH a POH

Benchmarking OH 

Během let 2015 až 2020 jsme provedli analýzy výkonnosti OH řady obcí, díky kterým se s Vámi můžeme podělit o srovnání výsledků pro nejčastěji sledované ukazatele...

Vyhlášky pro OH

Došlo ve Vaší obci ke změnám v odpadovém hospodářství nebo v platbách za odpady? Pak možná potřebujete aktualizovat obecně závaznou vyhlášku. Nabízíme zpracování OZV: 

  • o nastavení obecního systému odpadového hospodářství 

  • o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Systémy separace odpadů

Optimalizace separace

Návrh optimálního rozvržení počtu a velikostí nádob na sběr odpadů s využitím GIS, pilotní projekty rozvoje separace využitelných složek KO.

Monitoring kontejnerů

Pro sledování zaplněnosti nádob v reálném čase spolupracujeme se společností Waste Digital 

bottom of page