Zapojení do projektu benchmarkingu OH obcí

Vývoj ukazatelů OH obcí bychom chtěli vyhodnocovat také do budoucna, a proto nabízíme obcím možnost zapojit se do tohoto projektu, jehož výsledkem jsou výše uvedené anonymně prezentované srovnatelné údaje o odpadové hospodářství obcí. Stačí, když nám poskytnete výchozí údaje pro z vaší obce za rok 2018, případně i předchozí roky. Zapojením do průzkumu rozšíříte datovou základnu pro srovnání sledovaných ukazatelů, které pak může být pro další obce impulsem a vodítkem pro směrování rozvoje vlastního odpadového hospodářství. Spočítané ukazatele účinnosti separace odpadů Vaší obce Vám zašleme jako poděkování. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro anonymní srovnání v rámci benchmarku. Zároveň uvítáme podrobnosti k vašim úspěšným postupům rozvoje OH, například formou zaslání vyhodnocení POH za uplynulé období a nabízíme možnost stručného popisu faktorů úspěšnosti OH vaší obce formou strukturované případové studie a prezentaci případové studie na webu.

K zaslání údajů o odpadovém hospodářství obce použijte následující formulář. V případě, že budete uvádět údaje za více než jeden rok, je třeba vyplnit formulář a poslat jej za každý vybraný rok zvlášť. Alternativně nám můžete zaslat hlášení o produkci odpadů do ISPOP, čtvrtletní výkazy pro autorizovanou obalovou společnost a výroční dotazník pro autorizovanou obalovou společnost za příslušný rok (roky) emailem na kolackova@ingpavelnovak.cz.


Formulář k zaslání údajů o OH obce

(Položky označené * jsou povinné.)

Kontaktní údaje

Jméno, příjmení:*

Organizace:         

Za obec*:            

E-mail:*              

Telefon:               

 

Údaje jsou za rok*

 

 

Uveďte produkci (tuny)

SKO (20 03 01):                                                    

Objemný odpad (20 03 07):                                   

Papír (sk. 15 + 20):                                               

Plasty (sk. 15 + 20):                                             

Sklo (sk. 15 + 20):                                                

Kovy (sk. 15 + 20):                                               

Bioodpady včetně komunitní kompostárny

(20 01 08 + 20 02 01):                                          

Textil včetně prevence (20 01 10 + 20 01 11):         

Nebezpečný odpad (sk. 20 + 15 01):                       

 

Rozpis bioodpadů podle způsobu sběru (tuny)

Sběrný dvůr + mobilní sběr:                          

Sběr od prahu domu (rodinné domy):             

Sídlištní sběr:                                               

Veřejná zeleň:                                              

 

Zpětný odběr (tuny)

VEEZ:                                                          

 

Nakládání s odpady (tuny)

Energetické využití SKO:                               

Energetické využití objemného odpadu:          

 

Podrobnosti ke shromažďování bioodpadů (kusy)

Kompostéry vydané domácnostem za posledních 5 let celkem:

Nádoby na bioodpady 120 a 240 l od prahu domu:                 

Nádoby/kontejnery na bioodpady v recyklačních hnízdech:      

 

Priložte dotazník Eko-kom (nepovinné)

Vaše poznámka:

Služby
Řízení odpadového hospodářství
Technické a ekonomické studie. Havarijní plány. EIA. Provozní řády. Integrovaná povolení.

Obce a kraje
Studie rozvoje odpadového hospodářství obcí a krajů. POH obcí a krajů. Optimalizace separovaného sběru. Zadávací řízení služeb pro odpady, dodávky a stavby. Akreditovaná školení pro pracovníky OH. Rozbory komunálních odpadů.

Dotace pro zlepšení odpadového hospodářství na klíč
Žádosti o dotace z OPŽP. Finanční analýza. Vyhodnocení potenciálu produkce odpadů. Zadávací řízení. Administrace grantů.

Výzkum
Řízení odpadového hospodářství obcí. Technologie zpracování bioodpadů.

Kontakt
Odpadová poradenská s.r.o.
Osadní 799/26,
170 00 Praha 7, Holešovice
Tel.: +420 220 800 740
Mob: +420 603 161 021
Email: info@odpadovaporadenska.cz
IČO: 037 09 817
Bank. účet:
107-945 572 0267 / 0100