Zapojení do projektu benchmarkingu OH obcí

Vývoj ukazatelů OH obcí bychom chtěli vyhodnocovat také do budoucna, a proto nabízíme obcím možnost zapojit se do tohoto projektu, jehož výsledkem jsou výše uvedené anonymně prezentované srovnatelné údaje o odpadové hospodářství obcí. Stačí, když nám poskytnete výchozí údaje pro z vaší obce za rok 2018, případně i předchozí roky. Zapojením do průzkumu rozšíříte datovou základnu pro srovnání sledovaných ukazatelů, které pak může být pro další obce impulsem a vodítkem pro směrování rozvoje vlastního odpadového hospodářství. Spočítané ukazatele účinnosti separace odpadů Vaší obce Vám zašleme jako poděkování. Poskytnuté údaje budou použity pouze pro anonymní srovnání v rámci benchmarku. Zároveň uvítáme podrobnosti k vašim úspěšným postupům rozvoje OH, například formou zaslání vyhodnocení POH za uplynulé období a nabízíme možnost stručného popisu faktorů úspěšnosti OH vaší obce formou strukturované případové studie a prezentaci případové studie na webu.

K zaslání údajů o odpadovém hospodářství obce použijte následující formulář. V případě, že budete uvádět údaje za více než jeden rok, je třeba vyplnit formulář a poslat jej za každý vybraný rok zvlášť. Alternativně nám můžete zaslat hlášení o produkci odpadů do ISPOP, čtvrtletní výkazy pro autorizovanou obalovou společnost a výroční dotazník pro autorizovanou obalovou společnost za příslušný rok (roky) emailem na kolackova@odpadovaporadenska.cz.


Formulář k zaslání údajů o OH obce

(Položky označené * jsou povinné.)

Kontaktní údaje

Jméno, příjmení:*  

Organizace:           

Za obec:*               

E-mail:*                 

Telefon:                 

 

Údaje jsou za rok*

 

 

Uveďte produkci (tuny)

SKO (20 03 01):                                                    

Objemný odpad (20 03 07):                               

Papír (sk. 15 + 20):                                               

Plasty (sk. 15 + 20):                                             

Sklo (sk. 15 + 20):                                                

Kovy (sk. 15 + 20):                                               

Bioodpady včetně komunitní kompostárny (20 01 08 + 20 02 01):  

Textil včetně prevence (20 01 10 + 20 01 11):  

Nebezpečný odpad (sk. 20 + 15 01):                 

 

Rozpis bioodpadů podle způsobu sběru (tuny)

Sběrný dvůr + mobilní sběr:                             

Sběr od prahu domu (rodinné domy):            

Sídlištní sběr:                                                     

Veřejná zeleň:                                                     

 

Zpětný odběr (tuny)

VEEZ:                                                                  

 

Nakládání s odpady (tuny)

Energetické využití SKO:                                 

Energetické využití objemného odpadu:       

Další — skládkované — komunální odpady (prosíme, uveďte které a množství v tunách):

 

Podrobnosti ke shromažďování bioodpadů (kusy)

Kompostéry vydané domácnostem za posledních 5 let celkem:  

Nádoby na bioodpady 120 a 240 l od prahu domu:                      

Nádoby/kontejnery na bioodpady v recyklačních hnízdech:       

 

Přiložte dotazník Eko-kom (nepovinné)

Vaše poznámka: